Vi som jobbar med Makerspacet

Sittande styrelse

Vi väljer vår styrelse årsvis. För närvarande består den dessa glada Makerspacare:

Anders Berggren

Ordförande

[Om Anders]

Kassör: Dan Peterson

Kassör

[Om Dan]

Sekreterare: Mikaela Hedberg

Sekreterare

[Om Mikaela]

Tobias Wetterskog

Styrelsemedlem

[Om Tobias]

Janna Johansson

Styrelsemedlem

[Om Janna]

Micaela Nyström

Styrelsemedlem

[Om Micaela]