Medlemsvilkor

1. Medlemsavgift

Medlemsavgiften för medlemskap i Smedjebacken Makerspace betalas årligen via Swish, nummer 123 434 52 60 eller Bankgiro, nummer 537-6744.

Avgiften är

 • 100 kr per person för personer som ännu inte gått ut åk 0
 • 200 kr per person, eller
 • 500 kr för en familj.

I medlemskapet ingår

 • tillgång till lokaler,
 • tillgång till verktyg, utrustning och material,
 • Evenemang såsom föreläsningar, workshops eller temadagar.

Se nedanstående sektioner för detaljer om vad som ingår i medlemskapet.

För  minderåriga innehar målsman medlemskapet.

2. Detta ingår i medlemskapet

2.1       Tillgång till lokaler

Som medlem i Smedjebacken Makerspace står våra lokaler till ditt förfogande. Det betyder att du får vara hos oss och experimentera och skapa fritt under våra öppettider.

Du får ett personligt nyckelkort som inte får inte överlåtas till någon annan.

Som medlem måste du behandla lokaler med försiktighet. Vid förstörelse kan medlemskap dras in utan dröjsmål.

2.2       Tillgång till verktyg, utrustning och material

I medlemskapet ingår tillgång till verktyg, utrustning och material som Smedjebacken Makerspace tillhandahåller. Det rör sig om exempelvis datorer, lego, 3d-skrivare, elektronikkomponenter och mycket mer.

Viss utrustning kan vara tillgängliga endast för medlemmar som är över en viss ålder. Detta ansvarar Smedjebacken Makerspace att visa tydligt där utrustningen finns.

Som medlem måste du behandla utrustning och verktyg med försiktighet. Vid förstörelse kan medlemskap dras in utan dröjsmål.

2.2.1         Extra kostnad för material

Förbrukningsvaror, såsom papper, plast, material för 3d-utskrift etc. ingår inte i medlemsavgiften. En extrakostnad tillkommer och Smedjebacken Makerspace ansvarar för att tydligt visa vad denna merkostnad är för de olika materialen. Extrakostnaden kan betalas in via Swish eller bankgiro.

Smedjebacken Makerspace förbehåller sig rätten att säga ifrån om de anser att material används på ett slösaktigt eller överdrivet sätt.  

2.3       Evenemang

Smedjebacken Makerspace håller någon gång per år evenemang och aktiviteter. Dessa är gratis att gå på för medlemmar.

3. Säkerhetsansvar och minderåriga medlemmar

3.1       Ansvar för minderåriga

Föräldrar ansvarar för att minderårigas vistelse i Smedjebacken Makerspaces lokaler och på Smedjebacken Makerspaces aktiviteter är säker.

4. Avslut av medlemskap

Om du vill avsluta ditt medlemskap kontaktar du Smedjebacken Makerspace på kontakt@smbmakerspace.se. Årsavgiften återbetalas inte, men du har tillgång till ditt medlemskap tills medlemskapet löper ut.

5. Hantering av personuppgifter

För att Smedjebacken Makerspace ska ge dig den fulla nyttan av det du har tillgång till, behöver vi lagra och bearbeta personuppgifter om dig. 

Uppgifterna används med syfte och ändamål att föra ett medlemsregister, marknadsföring samt för att kunna kontakta dig gällande information och uppkommande aktiviteter.

Smedjebacken Makerspace hanterar personuppgifter på ett kontrollerat, säkert och strukturerat sätt enligt kraven i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Har du frågor och synpunkter på hanteringen av dina personuppgifter, kontakta oss gärna på kontakt@smbmakerspace.se.

5.1       Uppgifter som vi samlar in, lagrar och bearbetar

De personuppgifter som vi lagrar om dig är

 • Medlemsnummer.
 • Namn.
 • Telefonnummer.
 • E-postadress.
 • Födelsedatum.
 • Eventuellt foton/videor där du är med.

Vi använder inte fulla personnummer i vår hantering av personuppgifter.

Uppgifterna används med följande syfte och ändamål för att:

 • Registrera dig som medlem i Smedjebacken Makerspace.
 • Informera dig om kommande aktiviteter och erbjudanden.
 • Marknadsföra Smedjebacken Makerspace genom att dokumentera våra evenemang och vår verksamhet, där du kan komma att vara med på bild.
 • Nå dig ifall någonting skulle inträffa som du behöver ta del av.

Aktiviteter i våra lokaler eller på våra evenemang kan foto- och videodokumenteras. Detta för att göra våra erbjudanden tillgängliga för så många som möjligt. Vi publicerar också fotografier och videos i Smedjebacken Makerspaces kanaler i syfte att informera om vår verksamhet. Det innebär att bilder där du finns med kan förekomma.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part.

5.2       Dina rättigheter som registrerad hos Smedjebacken Makerspace

Du har rätt att:

 • Kostnadsfritt begära ett registerutdrag med de personuppgifter vi har om dig.
 • Få felaktiga uppgifter rättade eller borttagna.
 • Få information om på vilka rättsliga grunder vi lagrar personuppgifter om dig, hur länge vi kommer att lagra dina uppgifter, vem som har tillgång till uppgifterna och att få dina uppgifter hos oss raderade om det saknas rättsliga grunder för att lagra dem.
 • Återkalla ditt samtycke och begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Bli informerad vid insamlingstillfället om vi avser att behandla dina personuppgifter på andra sätt än vad som angivits ovan.

Om du vill begära registerutdrag, rätta eller ta bort felaktiga uppgifter eller begära att tas bort från utskick eller våra register, kontaktar du Smedjebacken Makerspace på kontakt@smbmakerspace.se. Smedjebacken Makerspace behöver då kunna stryka din identitet för att behandla din begäran.